Política de protecció de dades

Les dades facilitades voluntàriament per les associades i associats o usuàries i usuaris en aquest lloc web seran tractades d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la normativa desenvolupada al respecte.

Aquelles persones que hagin facilitat les seves dades personals podran exercir en tot moment els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en relació amb les mateixes, dirigint-se per escrit a Flg: Carrer Verdaguer i Callís,10. 08003 Barcelona, o per correu electrònic a: familieslg@flgbiblio.org

Deure d’ informació LSSI

En cumpliment amb el previst en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, es comuniquen les següents dades sobre la FLG:

ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES LESBIANES I GAIS – FLG

NIF G63380109

Carrer Verdaguer i Callís, 10 (molt a prop del Palau de la Música) 08003 Barcelona

Telèfon: 645 318 860

a/e: familieslg@flgbiblio.org

www.flgbiblio.org

Inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 27.437 de la secció 1ª. del Registre de Barcelona.