AFIN Newsletter. Adopciones, familias, infancias. (Dir. Grau, Esther; Marre, Diana) Núm.9. noviembre 2009. ISSN: 2013-2956

BAETENS, 2001. Lesbian couples requesting donor insemination: an update of the knowledge with regard to lesbian mother families. Revisió feta a Bèlgica sobre la inseminació per donant en parelles de lesbianes. Repassa alguns tòpics.

BAILEY, 1995. Sexual orientation of adults sons of gays fathers. Estudi realitzat en 82 fills de gais i lesbianes a EEUU. El 90% es declaraven heterosexuals. Conclou que la influència dels pares gais sobre la orientació sexual dels seus fills no és massa important.

BOS, 2004. Experience of parenthood, couple relationship, social support, and child-rearing goals in planned lesbian mother families. Estudi holandés comparant 100 famílies lesbianes amb 100 famílies heterosexuals. No hi ha diferències.

BREWAEYS, 1997. Donor insemination: child development and family functioning in lesbian mother families. Estudi realitzat entre Holanda, Bèlgica i UK, que compara 30 famílies lesbianes resultat d’inseminacio amb 38 famílies heterosexuals resultat d’inseminació i 30 famílies heterosexuals que han concebut naturalment els seus fills. No hi ha diferències.

COGAM: Generelo, Gimeno y Molinuevo, 2000. Dossier: las famílias homosexuales (informe sobre la realidad social de las familias formadas por lesbianas, gays y sus hijos) Dossier redactat abans de l’aprovació de la llei del 2005 pel Colectivo de lesbians y Gays de Madrid (COGAM). Aferrissada defensa del matrimoni i la homoparentalitat. Al final aporta algunes webs d’interès

COLL-PLANAS, G.;BUSTAMANTE I SENABRE, G.; MISSÉ I SÁNCHEZ, M. 2009: Transitant per les fronteres del gènere. Estratègies, trajectòries i aportacions de joves trans, lesbianes i gais. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Secretaria de Joventut, Col·lecció Estudis núm.25.

DECLARACIÓ DE L’ACADÈMIA AMERICANA DE PEDIATRIA, 2002.

DECLARACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ PSIQUIÀTRICA AMERICANA, 2002

DECLARACIÓ DE LA ASSOCIACIÓ de PSICÒLEGS AMERICANA, 2004

DECLARACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ PSICOANALÍTICA AMERICANA, 2004

DECLARACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ AMERICANA DE TREBALL SOCIAL, 2004

DECLARACIÓ DEL COL.LEGI OFICIAL DE PSICÒLEGS DE MADRID

Diputació de Barcelona. Noves famílies, noves polítiques. 2009

FRIAS, 2003. Familia y diversidad: hijos de padres homosexuales REVISIÓ I ENQUESTA. Realitzat per científics espanyols (Universitat de València).Després de repassar les principals troballes dels estudis científics aporta una enquesta a 100 universitaris valencians entron a la homoparentalitat. Val la pena que la fullegeu.

FRIAS, 2004. Hijos de padres homosexuales: qué les diferencia. REVISIÓ. Realitzat per científics espanyols (Universitat de València). Resposta a les principals preguntes entorn la homoparentalitat a la llum dels resultats dels principals estudis realitzats fins aleshores. Interessant i fàcil de llegir

FUNDACIÓN TRIÁNGULO, 2005. No es verdad “no es igual”. Carta als senadors espanyols feta per la Fundación Triángulo (“por la igualdad social de gais y lesbianas”), tramesa durant el debat parlamentari previ a l’aprovació de la llei de 2005 per respondre a un informe de la orgatinització ultraconservadora HazteOir. Molt ben argumentat

GARTRELL, Nanette;. BOS, Henny. US National Longitudinal Lesbian Family Study: Psychological Adjustment of 17-Year-Old Adolescents. Revista PEDIATRICS, Vol 128, núm 1. Juliol 2007

GARTRELL, Nanette;. Bos, Henny M. W.; Goldberg, Naomi G.Adolescents of the U.S. National Longitudinal Lesbian Family Study: Sexual Orientation, Sexual Behavior, and Sexual Risk Exposure . Revista Arch Sex Behav, November 2010

GOLOMBOK, 1995. Families created by the new reproductive technologies: quality of parenting and social and emotional development of the children. Estudi realitzat a UK comparant famílies que han tingut els seus fills per FIV (41) o inseminació (45) amb famílies que els han concebut de forma natural (43) o els han adoptat en néixer (55). Sembla ser que la qualitat de la parentalitat és superior en les famílies que han concebut els seus fills per FIV o inseminació respecte a les que els han concebut de forma natural. Llegiu-lo

GOLOMBOCK, 1996. Do parents influence the sexual orientation of their children? Findings from a longitudinal study of lesbian families. Estudi longitudinal realitzat a Uk sobre l’orientació sexuals d’adults que han crescut com a nens en famílies lesbianes (25). Conclou que la majoria de nens que han crescut en famílies lesbianes s’identifiquen com a heterosexual però se senten més lliures d’explorar la possibilitat de relacions entre el mateix sexe. Aquest estudi ha estat utilitzat per sectors reaccionaris per demostrar que els fills d’homosexuals esdevenen també homosexuals.

GOLOMBOCK, 1996. The european study of assisted reproduction families: family functioning and child development. Estudi realitzat a UK,Itàlia, Espanya i Holanda comparant famílies amb fills concebuts naturalment i famílies amb fills nascuts de FIV o inseminacions. Molt interessant!

GONZALEZ, 2003. Dinámicas familiares, organización de la vida cotidiana y desarrollo infantil y adolescente en familias homoparentales. ESTUDI ESPANYOL. L’únic fins ara. 40 complertíssimes pàgines el.laborades per psicòlegs de la Universitat de Sevilla. A Espanya tampoc hi ha diferències! Llegiu-lo, fullegeu-lo

GONZALEZ, 2003. Nuevos modelos familiares. Resum d’11 pàgines de l’únic estudi espanyol fins ara, presentat al Congrés de l’AEP (Associació Espanyola de Pediatria). Pels que no es puguin llegir el complert.

GONZALEZ, 2005. Homosexualidad y adopción. Entre la ciencia y el prejuicio. Article de Maria del Mar Gonzalez, l’autora de l’únic estudi científic sobre homoparentalitat a Espanya, per a l’INFOCOP la revista del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos arran de l’aprovació de la llei de matrimoni i adopció. Interessant quadre final amb la majoria d’estudis rellevants classificats

GUÍA AMPGYL, 2009. Guía de l´Assosiació de Mares i Pares de Gais, Lesbianes, Transexuals i Bisexuals (AMPGYL) per pares i mares.

ILGA, 2003. Las familias, parejas e hijos de la Unión Europea. INFORME de Ilga europa (International Lesbian and gay Association) amb les recomenacions als estats membres de la Unió Europea

ILGA, Ottosson, D. , 2009.Homofobia de estado. Un informe mundial sobre las leyes que prohiben la actividad sexual con consentimiento entre personas adultas.

ILGA.Los derechos de lesbianas y gays en el mundo. Mapa mayo 2009.

JOHNSON, 2001. Lesbian and gay parents. The national Gay and Lesbian family study. Estudi presentat a la reunió de l’Associació de Psicòlegs Americana. S’estudien diferents variables de 415 participants, pertanyents a 256 famílies homoparentals. Interessant !

KIRKPATRICK, Les mères lesbiennes et leurs enfants Estudi fet a EEUU sobre el desenvolupament sexuals de nens que crèixen amb mares lesbianes respecte els que créixen amb mares heterosexuals. Sembla que no té importància la orientació sexual de les mares en la dels fills.

MACCALLUM, 2004. Children raised in fatherless families from nfancy: a follow-up of children of lesbian and single heterosxual mothers at early adolescence. Estudi fet a UK.compara adolescents que han crescut sense pare en famílies de lesbianes amb altres que ho han fet amb la mare sola i amb altres que ho han fet en famílies heterosexuals. Sembla ser que crèixer sense figura paterna no té cap conseqüència en aquests nois.

Ottosson, Daniel. Homofòbia d’Estat, Informe ILGA 2010. Barcelona: Departament Acció Social i Ciutadania, 2010

PATTERSON, 1995. Lesbian and Gay parenting. Revisió de més de 80 estudis realitzada per l’Associació de Psicòlegs Americana sobre les famílies homoparentals. Hi ha comentaris sobre més de 100 referències bibliogràfiques dels últims 30 anys sobre el tema. Molt interessant.

PEDREIRA (2004), Parentalidad y homosexualidad. REVISIÓ. Aquest paidopsiquiatre espanyol (Universidad de Alcalá de Henares) revisa la literatura científica per desmuntar les principals conductes antihomoparentalitat. Al final hi ha un quadre molt esclaridor.

Pichardo, José Ignacio; Molinuevo, Belén. Actitudes ante la diversidad sexual de la población adolescente de Coslada (Madrid) y de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria). Madrid: FELGT, Ayuntamiento de Coslada, Ayuntamineto de San Bartolomé de Tirajana, 2008

PORTUGAL, 2004. Aportaciones desde la salud mental a la teoría de la adopción por parejas homosexuales. REVISIÓ I ANÀLISI. Realitzada per científics espanyols. “Concluimos que no hay diferencias significativas..

RYAN, Caitlin. Niños saludables con el apoyo familiar. Ayuda para familias con hijos e hijas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. CA: Marian Wright Edelman Institute, San Francisco State University, 2009. http://familyproject.sfsu.edu Family Acceptance Project

STACEY, 2001. (How) Does the sexual orientation of parents matter? Revisió de 21 estudis feta a Califòrnia repassant els tòpics més debatuts. Llarga però molt interessant

SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA. INFORME EXTRAODINARI:La protecció de la infancia en situació d´alt risc social a Catalunya, 2009.

TASKER, 1995. Adults raised as children in lesbian families. Estudi longitudinal realitzat a UK de 25 joves que han crescut en famílies lesbianes i 21 que han crescut en famílies de mares soles heterosexuals. Conclou que els resultats desmenteixen que les mares lesbianes tinguin filles lesbianes i fills gais.

TATU, 2005: Ces chercheurs qui étudient les familles homparentales. Interessant entevista d’aquesta revista gay-lèsbica francesa a les principals investigadores de famílies homoparentals. Al final responen vertader o fals a alguns dels tòpics sobre la homoparentalitat. No us el deixeu perdre!

VANFRAUSSEN, An attempt to recontruct children’s donor concept: a comparison between children’s and lesbian parents ‘attitudes towards donor anonymity . Treball belga que repassa com veuen els nens i com veuen les mares al “donant”. Debat si el donant ha de ser anònim.