PEERbanner

L’FLG ha engegat un programa pilot conjuntament amb l’Escola Sant Felip Neri de Barcelona per formar el professorat i fer d’aquesta escola una “Escola Rainbow”.

L’objectiu fonamental és proporcionar a les escoles les eines necessaries per potenciar les actituds de respecte i d’integració de la diversitat afectiva-sexual i familiar i l’acceptació normalitzada de tot tipus de diversitat. Aportant estratègies per combatre de fons i des de la coeducació, futures actituds de discriminació dePEER gènere.

Per aconseguir aquest objectiu hem desenvolupat un programa que té una durada de dos anys d’implementació i seguiment / monitoratge, per part de l’equip de la Comissió d’educació de l’FLG. L’escola ha creat una comissió d’igualtat i respecte que dedicarà tots els esforços per a què es produeixin els canvis en el fons i en la forma que farà de l’Escola Sant Felip Neri una escola pionera en la inclusió de la diversitat afectiva-sexual i familiar.

L’equip de la Comissió d’educació de l’FLG ha creat un lloc web que inclou bases, principis, materials didàctics, i tota la informació necessària per anar seguint com es desenvolupa aquest projecte. És una web viva, en construcció, que anirà canviant al llarg d’aquests dos anys d’implementació del programa.

 

 

0 Comentaris
Deixa un comentari