Memòria 2007: Descarregar
Memòria 2008: Descarregar
Memòria 2009: Descarregar
Memòria 2010: Descarregar
Memòria 2012: Descarregar
Memòria 2013: Descarregar

Memòria 2015:                                                                                                   Descarregar

Accedeix a l’històric de l’FLG clicant l’enllaç: en català o en castellà.