De vegades ésser homosexual sembla tancar la porta a tenir filles/s, per això intentem resoldre alguns dels dubtes que es pot plantejar una parella homosexual a l’hora de decidir tenir criatures.

1. Els nens i nenes que creixen en famílies homoparentals són diferents?

2. Quina és la situació actual de les famílies homoparentals al nostre país?

3. Com podem tenir fills/es?

4. És possible la filiació directa respecte dels fills o filles de parelles de dones que han nascut per tècniques de reproducció assistida a Catalunya?

5. On podem fer una inseminació artificial?

6. Què cal fer per adoptar?

7. Com seran acceptats els nostres fills i filles pel seu entorn?

8. Quina és la reacció de les filles i fills de les famílies lesbianes i gais cap al seu nucli familiar?

9. Què us pot oferir l’Associació de Famílies Lesbianes i Gais?

10. Com puc posar-me en contacte amb l’associació Flg?

 

1. Els nens i nenes que creixen en famílies homoparentals són diferents?

Rotundament no. Existeixen nombrosos estudis científics, que comparen el desenvolupament de nens i nenes criats per famílies homoparentals ( famílies integrades per dos pares o dues mares ) amb el desenvolupament de nenes i nens criats en famílies heterosexuals. Aquests estudis conclouen que no hi ha diferència en el desenvolupament psicològic dels dos grups d’infants, que els nens criats en famílies homoparentals tenen clara la seva identitat sexual, que tenen un bon grau d’autoestima i que acaba havent-hi el mateix percentatge d’homosexuals en els fills d’uns i altres.

Els estudis científics contradiuen els prejudicis que haureu sentit fruit de la ignorància i l’homofòbia.

Si voleu aprofundir en el tema podeu veure els articles de Documentació científica.

2. Quina és la situació actual de les famílies homoparentals al nostre país?

Des de l’any 2005 les modificacions legislatives del nostre país, LLEI D’ADOPCIÓ. DOGC 4366, DE 19.4.2005 i LLEI DE MATRIMONI, 13/2005. BOE 157, DE 1-7-2005 , permeten a les parelles lesbianes i gais accedir al matrimoni i adoptar fills conjuntament, situant-nos en una situació legal capdavantera a nivell mundial.

A la pràctica això ha suposat que les parelles homosexuals puguin casar-se assolint els mateixos drets com en el cas de les parelles heterosexuals que es casen. Aquesta legislació ha acabat amb la situació de desavantatge que el col·lectiu homosexual venia patint a l’hora de viure en parella, podent ara accedir als beneficis socials i econòmics del matrimoni i assolint els mateixos deures socials en el cas de divorci o separació.

Aquestes lleis també permeten adoptar fills de manera conjunta, o que una adopti la criatura de l’altra. Això ha permès que una parella homosexual pugui iniciar un procés d’adopció com a parella i que els fills que ja teníem les parelles homosexuals puguin ser reconeguts pels dos progenitors.

La majoria de nens i nenes que ja hi havia a la nostra associació, han estat coadoptats per les seves mares o pares durant el primer any de la llei, passant d’una situació d’indefensió legal a ser fills de les dues mares o pares amb els seus cognoms creuats, i han pogut passar a gaudir de tota la protecció que això comporta.

Malgrat quedin aspectes per solucionar (l’infant està indefens durant l’embaràs, simplificació del procés d’inscripció dels fills, modificació dels impresos oficials…) podem dir que en aquest moments gaudim d’una excel·lent situació legal.

3. Com podem tenir fills?

Hi ha diferents maneres de tenir fills dins els diferents tipus de famílies homoparentals:

• Fills biològics:

Les parelles de lesbianes poden recórrer a la inseminació artificial per quedar-se embarassades i tenir fills. En el nostre país les donacions de semen són anònimes, i les clíniques de reproducció assistida no posen entrebancs a l’hora de fer la inseminació o la fertilització in vitro. Una vegada ha nascut el nadó, es procefeix al registre de la criatura amb dues mares legals al 100%..

Algunes parelles de lesbianes o gais tenen fills biològics fruit d’un matrimoni anterior d’un dels dos, que generalment comparteix la custòdia amb la seva exparella.

Al nostre país ni els gais ni les lesbianes no poden accedir a la gestació subrogada per tenir fills biològics, doncs no ho permet la llei. Però hi ha altres països com els EEUU on aquesta opció és possible.

• Adopció:

Avui en dia és possible fer un procés d’adopció conjunta passant el procés d’idoneïtat com a parella homosexual i sol·licitant després l’adopció. La dificultat és que els països més freqüents d’emissió de criatures en adopció no admeten l’adopció per part d’una parella homoparental, pel que les possibilitats són molt reduïdes. A la realitat, és possible sol·licitar una adopció nacional i a un petit nombre de països, amb forces limitacions a l’hora d’assignar les criatures.

Malgrat això, nombroses parelles de lesbianes i de gais homosexuals tenen fills adoptats, perquè abans d’esdevenir parella un dels dos membres ha adoptat criatures individualment, com a persona soltera, i al ccasar-se, els fills poden ser coadoptats per l’altre membre, passant a ser fills de totes dues persones.

• Coparentalitat:

Una parella de dues dones busca una parella de dos homes i acorden tenir un fill en comú. Un dels homes dóna el semen perquè una de les dones es quedi embarassada, i estableixen quina serà la participació de cada parella en la criança del fill, que pot anar des de no participar-hi gens a establir un règim de visites més o menys freqüents.

Aquest és un sistema totalment desaconsellable al nostre país, perquè no està gens regulat, i per tant si mai hi ha problemes, els pares legals seran sempre els pares biològics, i els altres no hi tindran res a dir. Però és un sistema molt emprat a països on les lleis no permeten ni la inseminació ni l’adopció a persones solteres, com a la veïna França.

4. És possible la filiació directa respecte dels fills o filles de parelles de dones que han nascut per tècniques de reproducció assistida a Catalunya?

Sí, a Catalunya el Codi de Família permet per les parelles de fet de dones i les casades la filiació directa del nen o nena nascut per tècniques de reproducció assistida respecte de la muller o dona que no l’ ha gestat. Això vol dir que si es compleixen els requisits legals, no serà necessari iniciar un tràmit d’adopció al jutjats, i que una vegada neix el nen o la nena el Registre Civil que correspongui haurà d’inscriure al llibre de família a la criatura com a fill de les dues dones. Això va ser possible gràcies a les modificacions que es van introduir al Codi de Successions actual, concretament la Disposició Final Tercera, que modifica els articles 92 1er i 97 1er del Codi de Família. (Veure el codi)

Quan aneu al Registre Civil a inscriure el vostre fill o filla molt probablement us demanaran el consentiment signat a la clínica de reproducció assistida, que haureu d’haver signat les dues mares. IMPORTANT. Quan inicieu el procés de reproducció, demaneu a la clínica aquest paper i signeu-lo les dues, i guardeu-ne un original.

En quant als cognoms, podreu triar en el moment de la inscripció en el registre l’ordre del mateixos.

5. On podem fer la inseminació artificial?

Existeixen nombroses clíniques i centres de reproducció assistida on es pot anar com a dona soltera i també com a parella lesbiana, gaudint d’un acolliment completament normalitzat i on la vostra parella podrà estar present en tot el procés.

Heu de comptar que els processos d’inseminació artificial solen ser costosos econòmicament i, en molts casos, emocionalment. Les clíniques us demanaran de passar proves mèdiques prèvies a la inseminació i una vegada comenceu cal tenir la paciència d’aconseguir-ho. Però si heu decidit tenir un fill, l’única recompensa que us valdrà serà tenir-lo.

Si voleu algunes adreces de clíniques que ens ha recomanat alguna de les nostres sòcies, n’hi ha moltes més que poden ser igual d’acollidores però que nosaltres desconeixem, podeu escriure’ns a familieslg@flgbiblio.org o trucar-nos i us informarem.

6. Què cal fer per adoptar?

Per poder adoptar un fill cal que siguis declarat idoni/a per part de la Generalitat de Catalunya. El Departament que ho porta és el de Benestar Social i Família i dins d’ell l’lCAA, l’Institut Català de l’adopció i l’acolliment .

En l’adopció internacional, una primera cosa a tenir en compte és que la legislació i la societat als països on es pot adoptar no és la nostra i per tant quasi mai una parella homosexual, casada o no, pot adoptar, per tant, en la major part dels casos el resultat és millor si fa el procés una persona sola i soltera, sense entrar en detalls sobre la seva orientació sexual.

En l’adopció nacional les parelles homosexuals obtenim la idoneïtat igual que les parelles heterosexuals, i ja hi ha molt infants adoptats per parelles de noies i de nois. La diferència entre fer-ho aquí o a l’estranger és sobretot de possibilitats de poder tenir una criatura en un cert temps raonable, ja que aquí són poques les criatures que estan en procés de possible adjudicació.

7. Com seran acceptats els nostres fills i filles pel seu entorn?

L’experiència de les nenes i nens de l’Associació de Famílies Lesbianes i Gais és molt positiva. Les famílies expliquen que no han rebut mostres de rebuig cap els seus fills i filles, ni en l’entorn escolar ni en l’entorn social on viuen. Recomanem que el vostre entorn conegui la vostra condició de família homoparental des de bon començament, abans de que arribin les criatures a casa. Som els adults, i no els infants, qui hem d’explicar al seu entorn que són una família homosexual, des del principi. Així l’infant creixerà en un entorn que coneix la seva realitat familiar i no haurà de donar explicacions.

La nostra experiència és que quan comences a dir obertament que ets una família homoparental, després d’una sorpresa inicial, la gent reacciona positivament i accepta amb naturalitat la teva realitat familiar. I els infants no tenen cap problema. En canvi, si no som les mares i pares les que “obrim les portes dels nostres armaris”, les criatures poden ser rebutjades i poden patir homofòbia.

Així, començant per la família extensa i continuant pel veïnat i l’escola dels fills, el millor és mostrar-se de manera natural tal i com som, per garantir que els nostres fills i filles reben un tracte normalitzat.

Val a dir que, també recomanem evitar als infants els entorns que sapiguem homofòbics, que desgraciadament, encara existeixen.

8. Quina és la reacció de les filles i fills de les lesbianes i gais cap al seu nucli familiar?

Podem parlar de l’experiència dels fills i filles de la nostra associació. L’infant que creix en una família homoparental quan és petit considera que el millor model de família és el seu. A mida que va creixent descobreix que els nens i nenes del seu entorn tenen uns altres models de família: heterosexual, monoparental, divorciada, divorciada i recomposta, etc. Aquest infants aprenen que hi ha molts models de família diferents i que el seu no és ni millor ni pitjor que els altres.

Arribada l’adolescència aquests nens i nenes poden entendre molt més el què significa el seu model familiar i, segons l’experiència de la nostra associació, es mostren orgullosos de la família que els ha tocat i els estima.

Quan arriben a l’edat adulta, l’educació sense perjudicis que han rebut de la seva família, els fa adults molt tolerants i comprensius amb les diferències, que accepten i transmeten el respecte pel seu model familiar.

No és cert el prejudici que les famílies homoparentals tenen fills homosexuals, els estudis científics demostren que el percentatge d’homosexuals entre els nostres fills és el mateix que a la població en general.

9. Que us pot oferir l’Associació de Famílies Lesbianes i Gais?

L’Associació de famílies lesbianes i gais, FLG, aplega un nombrós grup de les famílies homoparentals que vivim a Catalunya i a Espanya. Les associades i associats participem de manera voluntària en la realització de les tasques de l’associació.

L’FLG us pot oferir assessorament en els temes relacionats amb les famílies homosexuals i resoldre els dubtes que tingueu en la mesura que ens ho permeti la nostra experiència. Rebem nombroses consultes sobre adopció, acolliment, reproducció assistida, gestació per subrogació, aspectes legals…

L’FLG també us ofereix un punt de trobada de famílies LGTB. Organitzem trobades periòdiques on compartim el dia tot explicant-nos les nostres experiències i fent amistat amb d’altres famílies com la nostra. Per els nens i nenes aquestes trobades són molt importants perquè els permeten tenir el referent d’altres famílies com la seva i no sentir que com la seva família no en veuen cap més.

Durant els darrers anys l’FLG ha posat els seus esforços en aconseguir l’equiparació dels drets de les famílies homoparentals, però sortosament actualment ja només falta aconseguir fites menors i ja disposem de lleis que ens emparen.

10. Com puc posar-me en contacte amb l’associació Flg?

El millor per posar-te en contacte amb nosaltres és enviar-nos un correu electrònic explicant com és la teva família i fent la teva consulta a familieslg@flgbiblio.org

Et respondrem i si ho vols t’inclourem a la nostra llista de distribució d’informació.

També ens pots seguir pel facebook a FLG Familias LGTB.

O trucar al telèfon: 645.318.860. Però ens facilites la tasca si ens envies un correu i només fas servir el telèfon per quelcom molt urgent.

La millor manera de gaudir de tot el que et pot oferir l’associació és fent-te soci/a a la pestanya ASSOCIA’T. Així podràs gaudir de tots els nostres serveis i participar a totes les activitats que s’organitzin. D’una banda contribuiràs a que poguem seguir treballant voluntàriament per consolidar els drets de les famílies homoparentals i d’altra banda disposaràs d’un espai on amb la teva família, podràs compartir el temps amb famílies com la teva.